CÁCH THỨC MUA HÀNG

CÁCH THỨC ĐẶT HÀNG ĐỐI VỚI IN CHUYỂN NHIỆT MÀNG PET

1. Đối với khách hàng

 • Gửi file thiết kế
 • Cung cấp vật liệu để chuyển lên: Thùng, thau, chai nước…
 • Chất liệu nhựa: PP, ABS, PET, Tr..
 • Hoặc chuyển lên vật phẩm là thủy tinh, sứ, gỗ….

2. Đối với Cường Tuấn

 • Tiếp nhận mẫu từ khách hàng
 • Phân tích màu sắc của nhãn, chuẩn bị loại mực in, loại keo phù hợp
 • Gửi bảng báo giá đến khách hàng

3. Khách hàng đồng ý

 • In epson gửi cho khách hàng ký trên bảng màu
 • Tính thời gian làm trục 5-7 ngày tiếp theo
 • Báo thời gian duyệt mẫu và gửi mẫu
 • Giao hàng tới địa chỉ được cung cấp trong hợp đồng